Betty Petterssons gymnasium

Välkommen till en modern och nyrenoverad gymnasieskola där du förbereds för att möta din och vår omvärlds framtid.

Vårt introduktionsprogram

Fakta

Vi är en ovanligt vanlig skola. En skola med behöriga lärare och plats för alla typer av människor och drömmar. Vi är Stockholms kommunala gymnasieskolor.

Att gå på skolan

Du som vill börja på Betty Petterssons gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Välkommen till det gemenskapande och involverande gymnasiet som tar in omvärlden och lyfter fram människan.

Vi ser dig. Vi hör dig. Du lär dig.

Rektor Helena Timdahl-Franke

Bilder

Kvinna bakom en disk pratar med kvinna framför en disk
Välkommen till skolan reception som finns vid huvudentrén Hus A.
Samarbete är nyckeln.
Elever vid runda bord pratar och studerar framför datorer
Du och dina kamrater kan nyttja flera av grupprummen som finns i anslutning till klassrummen.
Korridor med bänkar och växter
Vid skolans entré finns ett uppehållsrum som även är en passage till alla byggnader inom skolans område.