En guide in i framtiden

Rektor Helena Timdahl-Franke: - Varmt välkommen till Betty Petterssons gymnasium, Stockholms mest moderna gymnasium!

- Betty Petterssons gymnasium slår upp portarna för dig hösten 2022. Vi börjar i liten skala för att växa till 600 elever.

- På Betty Petterssons gymnasium kommer du guidas mot framtiden. Vi vill tillsammans med dig få fram ”ditt bästa jag”. Du förbereds på att ta ansvar för att möta din egen och vår omvärlds framtid. Vår målsättning är att du efter dina tre år med oss är en person före sin tid, redo att ta sig an vår gemensamma framtid, precis som vår Betty Pettersson var. 

- Betty Pettersson var en pionjär och den första kvinnan som tog studentexamen i Sverige, år 1871.

Uppdaterad