Betty Petterssons gymnasium

Välkommen till en modern och nyrenoverad gymnasieskola där du förbereds för att möta din och vår omvärlds framtid.

Vårt introduktionsprogram

Fakta

Att gå på skolan

Du som vill börja på Betty Petterssons gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Välkommen till det gemenskapande och involverande gymnasiet som tar in omvärlden och lyfter fram människan.

Vi ser dig. Vi hör dig. Du lär dig.

Rektor Helena Timdahl-Franke

Bilder

Kvinna bakom en disk pratar med kvinna framför en disk
Välkommen till skolans reception som finns vid huvudentrén Hus A.
Samarbete är nyckeln.
Betty Petterssons gymnasium är en nyöppnad skola i Enskede, nära stad, natur och kollektivtrafik.
Korridor med bänkar och växter
Vid skolans entré finns ett uppehållsrum som även är en passage till alla byggnader inom skolans område.