Betty Petterssons gymnasium

Välkommen till en modern och nyrenoverad gymnasieskola där du förbereds för att möta din och vår omvärlds framtid.

Fakta

Att gå på skolan

Skolbiblioteket på Betty Petterssons gymnasium är under uppbyggnad. När det står klart kommer det vara ett självklart nav där människor, omvärld, framtid och litteratur möts.

Läsåret är indelat i terminer och lov. Här hittar du läsårets viktigaste datum.

Vi ser dig. Vi hör dig. Du lär dig.

Rektor Helena Timdahl-Franke

Bilder

Gemenskap i alla dess former.
Vi möter alla elever där de befinner sig