Det här är Betty Petterssons gymnasium

Vi ser dig, vi hör dig, du lär dig. Välkommen till det gemenskapande och involverande gymnasiet som tar in omvärlden och lyfter fram människan. Människan, omvärlden och framtiden är skolans tre nyckelord som genomsyrar hela verksamheten.

Betty Petterssons gymnasium är ett gymnasium på riktigt med lärande i centrum. Vi är en nyöppnad skola i trevliga Enskede, med närhet till såväl stad som natur och kollektivtrafik. 

Vi är en del av världen och arbetar aktivt med olika omvärldsperspektiv. Frågor som demokrati, internationell rätt, språk och samhälle är en naturlig del i all undervisning. 

  • Vi ser dig. Här råder gemenskap och öppenhet. Vi är närvarande och vi bryr oss. Vi gör det tryggt tillsammans.
  • Vi hör dig. Vi lyssnar på vad du har att säga, som elev är du delaktig i den grad du själv vill.
  • Du lär dig. Vi har duktiga och behöriga lärare, tydlig struktur, beprövad pedagogik och funktionella lokaler

Vi är ett gymnasium på riktigt med lärande i centrum. Du får en god grund att ta ansvar för din egen och omvärldens framtid.

Lokaler

Våra lokaler har öppna ljusa ytor med lärare som är synliga och närvarande. Det finns gott om plats för möten, mellan individer, program och årskurser.

Våra lokaler är nyrenoverade och funktionella. Här finns

  • Klassrum
  • Labbsalar under uppbyggnad
  • Skolbibliotek 

Skolmåltider och skolrestaurangen

Från höstterminen 2023 äter vi i tillfälliga lokaler. Våren 2025 beräknas Hus C med ett tillagningskök står klart.

Samarbeten och projekt

Vi har samarbeten med universitet, arbetsplatser och näringsliv för att leda och lotsa till din framtid. Inom skolan samarbetar vi med andra skolformer och över programgränserna. Du får växa som person genom våra gemensamma möten.

Vi utvecklar ständigt våra samarbeten. 

Lärare och skolans personal

På Betty Petterssons gymnasium guidas du mot framtiden, vi vill tillsammans med dig få fram ”ditt bästa jag”.

Våra duktiga lärare förbereder dig att ta ansvar för att möta din egen och vår omvärlds framtid. Vår målsättning är att du efter dina tre år med oss är en person före din tid, redo att ta dig an vår gemensamma framtid, precis som vår Betty Pettersson var.

Elevkår och föreningar

Här har alla möjlighet att vara en del i helheten. Det pågår ett aktivt arbete för att skapa och underlätta elevdelaktighet, och egna initiativ inte bara uppmuntras – de uppmanas.

Som elev har du verkligen något att säga till om. Det är mer än gemenskap. Det är gemenskapande, en process och kultur där vi skapar framtiden tillsammans. Skolanda, trygghet, relationer och acceptans. Ja, hela skolan.

Uppdaterad