Elevhälsan

Skolans elever har tillgång till elevhälsa.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande med insatser för att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan omfattar

  • medicinska insatser
  • psykologiska insatser
  • psykosociala insatser
  • specialpedagogiska insatser.

Skolsköterska

Frida Johansson

E-post
E-post frida.4.johansson@edu.stockholm.se

Skolkurator

Martin Brav

E-post
E-post martin.brav@edu.stockholm.se

Specialpedagog

Andreas Andersson

E-post
E-post andreas.6.andersson@edu.stockholm.se

Uppdaterad