Naturvetenskapsprogrammet

Du får fördjupade kunskaper i naturvetenskap och matematik. Du får även kunskap om hur samhället samspelar med naturvetenskapen och vilken påverkan den har på oss människor.

Naturvetenskapen har haft en stor och viktig roll i utvecklingen av dagens samhälle och har en avgörande roll i formandet av vår gemensamma framtid.

Naturvetenskapliga kunskaper och tillämpningar bidrar till utvecklingen av det moderna samhället och används för att skapa goda levnadsförhållanden för människor – ett mycket spännande och viktigt arbetsfält där utvecklingen går fort. Naturvetenskaplig kompetens värdesätts alltid, så framtidsutsikterna är goda.

På Betty Petterssons gymnasium får du

  • utveckla din förmåga att planera och genomföra experiment
  • bedriva fältstudier, göra iakttagelser och tolka resultat.

Inriktning naturvetenskap

Det här är inriktningen för dig som vill förändra vår omvärld och påverka framtiden inom ett naturvetenskapligt område.

Som naturelev på Betty Petterssons gymnasium är du fast besluten att förstå dig på människans och naturens alla komplicerade fenomen. Du vet också att ingenting kan ske utan att någon tar itu med det.

Här förenar du knivskarpa kunskaper med ett kreativt driv. Genom att fördjupa dig i ämnen såsom kemi, biologi, fysik och matematik får du en bra grund att studera vidare inom området. Kanske är det du som i framtiden botar svåra sjukdomar eller som bidrar till att forskningen kring alternativa energikällor utvecklas.

Under dina tre år hos oss kommer du lära dig förstå hur naturvetenskapen samspelar med både samhället och människan.

Du får 

  • arbeta i ämnes- och programövergripande projekt
  • delta i temaveckor
  • göra studiebesök
  • kontakt med samarbetspartners såsom Tekniska museet
  • göra fältstudier och laborationer

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Engelska 7, 100 poäng
  • Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Betty Petterssons gymnasium (pdf)

Uppdaterad