Betty Pettersson – en pionjär i det dolda

Betty Pettersson var, precis som Barack Obama, Malala Yousafzai och Elon Musk, pionjär och nyskapare. Pionjärer gör de första spåren i snön och banar väg för oss andra. Men vem var hon – kvinnan vi döpt vårt gymnasium efter?

 

Betty var den första kvinnan i Sverige som tog studentexamen. Hon var en riktig banbrytare som gick sin egen väg. Hon vågade utmana och brydde sig  inte om vad andra tyckte. Hon var modig, nyfiken och kunskapstörstande. Kanske som du?

Från en småstad

Betty föddes 14 september 1838 i Visby. Hon gillade skolan och var duktig. Det gjorde att hon i grundskolan hamnade i fröknarna Molanders privatskola, där annars bara rika barn gick. Men Betty ville ännu mer så på fritiden läste hon också engelska och tränade dans.

Med alla dessa kunskaper i bagaget ville Betty inte bli piga på Gotland. Men när Betty levde var det olagligt för flickor att gå på gymnasieskolan. Först 1870 ändrades lagen. Och då var Betty snabb. Hon sa hejdå till får och raukar och lämnade Gotland för att ta en gymnasieexamen i Stockholm.

33-årig student läser i Uppsala

På ett år läste hon in hela gymnasiet och tog studenten 1871 som 33-åring. När hon var klar kom hon in på universitet i Uppsala. Även om många gamla konservativa herrar inte tyckte att hon hörde hemma där och sjöng visor om att hon inte skulle få vara medlem i någon nation: "Och därför jag väcker motion att ej fröken Betty tas in i nation", gjorde hon succé. En pionjär var vad hon var och blev Betty blev klar på tre år och fick sin filosofie kandidat-examen med nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur.

Efter universitetet blev hon lärare på en pojkskola i det som idag är Östra Reals gymnasium i Stockholm. Hon blev populär och gav ungdomar chansen att gå ut i livet, vara nyfikna, vara modiga och strunta i vad andra tycker. Och forma sin egen framtid.

En banbrytare

Betty Petterson var en pionjär, men i det dolda; hon var Sveriges första kvinnliga student, den andra kvinna som avlade en akademisk examen och den första kvinnliga läroverksläraren. Ändå var det igen som såg vad hon gjort. Först 1925 uppmärksammades 50-årsminnet av hennes filosifie kandidat-examen. 1977 sattes det upp en minnestavla vid det hus där hon växt upp i Visby och inte för än 1990, över hundra år efter hennes studentexamen, restes en minnesvård på Norra kyrkogården i Stockholm där hon ligger begravd.

Gå din väg tillsammans med oss

Vi på Betty Petterssons gymnasium vill hylla Betty. Därför döper vi vår skola efter denna modiga banbrytare. Nu är du, oavsett vem du är, välkommen att gå din egen väg i vårt gemenskapande och involverande gymnasium.

Vi ser dig, vi hör dig och du lär dig.

Uppdaterad