Skolbiblioteket

Skolbiblioteket på Betty Petterssons gymnasium är under uppbyggnad. När det står klart kommer det vara ett självklart nav där människor, omvärld, framtid och litteratur möts.

Skolbiblioteket kommer vara en viktig del av undervisningen och är beläget mitt i skolan. Där hittar du alltifrån facklitteratur och dagstidningar till skönlitterära klassiker och det kommer finnas gott om trevliga studieplatser.

Under 2022-2023 kommer skolan ha ett mindre men fullt utrustat temporärt skolbibliotek i väntan på det nya.

Skolbiblioteket i undervisningen

Du får

  • lästips
  • hjälp att hitta den rätta boken för dig
  • vägledning i informationssökning för ditt skolarbete.

Du lånar under fyra veckor eller den lånetid du behöver.

Du har tillgång till

  • dagstidningar
  • tidskrifter
  • fackböcker
  • romaner för vuxna och ungdomar, även på engelska
  • lättlästa böcker
  • ljudböcker eller talböcker.

Det finns även skrivare och kopiator i skolbiblioteket. 

Uppdaterad