Skolbiblioteket

Skolbiblioteket på Betty Petterssons gymnasium är ett ett självklart nav där människor, omvärld, framtid och litteratur möts.

Skolbiblioteket är en viktig del av undervisningen och är beläget mitt i skolan. Där hittar du alltifrån facklitteratur och dagstidningar till skönlitterära klassiker och det kommer finnas gott om trevliga studieplatser.

Under 2022-2023 kommer skolan ha ett mindre men fullt utrustat skolbibliotek i väntan på det nya som håller på att byggas upp.

Skolbiblioteket i undervisningen

Du får

  • lästips
  • hjälp att hitta den rätta boken för dig
  • vägledning i informationssökning för ditt skolarbete.

Du lånar under fyra veckor eller den lånetid du behöver.

Du har tillgång till

  • dagstidningar
  • tidskrifter
  • fackböcker
  • romaner för vuxna och ungdomar, även på engelska
  • lättlästa böcker
  • ljudböcker eller talböcker.

Det finns även skrivare och kopiator i skolbiblioteket. 

Uppdaterad