Inriktning ekonomi

På inriktning ekonomi på Betty Petterssons gymnasium fokuserar du på kreativitet och entreprenörskap där dina egna idéer får stort utrymme.

Du får

  • arbeta i ämnes- och programövergripande projekt
  • delta i temaveckor
  • göra studiebesök
  • kontakt med företag och samarbetspartners
  • starta ett företag med Ung företagsamhet.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Engelska 7, 100 poäng
  • Internationella relationer, 100 poäng
  • Marknadsföring, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024: Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, Betty Petterssons gymnasium (pdf)

Uppdaterad