Inriktning juridik

Vill du vara med att stifta lagar som tryggar tillvaron för utsatta människor? Eller kanske ha en ledande roll i arbetet med att lösa internationella konflikter?

På ekonomiprogrammet med inriktning juridik får du fördjupa dina studier i lag och rätt, i mänskligt beteende och ekonomi och samhälle. Du samlar på dig under dina tre år på Betty Petterssons gymnasium, kunskap om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle, både nationellt och internationellt.

Du får

• delta i ämnes och programövergripande projekt
• delta i temaveckor
• gå på studiebesök
• kontakt med företag och samarbetspartners
• starta och driva ett företag med stöd från organisationen Ung företagsamhet.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Engelska 7, 100 poäng
  • Internationella relationer, 100 poäng
  • Ledarskap och organisation, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024: Ekonomiprogrammet, inriktning juridik, Betty Petterssons gymnasium (pdf)

Uppdaterad